Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat ry:n verkkokaupan asiakasrekisteri. Hyväksyt tämän tietosuoja- ja rekisteriselosteen käyttämällä www.kaupinkanuunat.fi sivustolla olevaa verkkokauppaa.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä:
Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat ry
℅ Petteri Pyrrö
Kohmankaari 2 A 4
33310 Tampere

Tietosuojavastaava: Minna Takala s-posti hallitus(at)kaupinkanuunat.fi

3. Rekisteröidyt

Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat ry:n verkkokaupassa tuotetilauksen tehneet.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitus ja säilytysaika

Rekisterin käyttötarkoitus on Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat ry:n verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Tilausten tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkokaupasta  www.kaupinkanuunat.fi/kauppa asiakkaan tilauslomakkeesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja toteuttaminen sitä vaatii. Asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle lainsäädännön velvoittaessa ja tilausten toimittamiseen ja laskutukseen liittyvissä asioissa. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

8. Tietojen siirtäminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle. Tietosuojalain puitteissa kolmansilla osapuolilla on kuitenkin mahdollisuus siirtää tietoja EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, lukuun ottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Verkkokaupan kautta tehtyjen tilausten tiedot löytyvät verkkokauppasivuston hallintaliittymästä, joka sekin on suojattu vahvalla salasanalla.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä, mistä tiedot hankitaan sekä mihin niitä käytetään ja luovutetaan. Tarkastuspyyntö esitetään suoraan kirjallisena rekisterinpitäjälle ja pohjana voi halutessaan käyttää tietosuojavaltuutetun toimiston laatimaa mallilomaketta.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuoja- ja rekisteriselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: hallitus(at)kaupinkanuunat.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojen oikaisemiseen sekä oikeuden tietojen poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi. Mikäli tietoja tulee päivittää tai korjata, asiakkaan tulee olla yhteydessä edellä mainituin tavoin.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 1.2.2023.

Maksuvälittäjä Paytrailin tietosuojaselosteet https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet